A játék időtartama:

2022.03.01 12:00 – 2022.03.25. 20:00-ig
Eredményhirdetés: 2022.03.28.
A pályázat kiírója: A Fricska Szeged // RealVega 4 Kft.

A játékban való részvétel feltétele:
A Játékosoknak a Fricska e-mail címére (africskaszeged@gmail.com) kell receptet küldeniük ”Húsos” vagy ”Vegán” kategóriában. A versenyen 1 személy 1 kategóriában kizárólag egyszer vehet részt. A recept tartalmazhat bármilyen összetevőt. A nyertesekről a Fricska szakmai zsűrije dönt.

A Nyertesek nyereménye:
A Húsos, valamint a Vegán kategória nyertesének étele felkerül a Fricska étlapjára. Emellett az esemény kiemelt partnere jóvoltából a Húsos kategória nyertese 1 db Bestron Minikonyhát, valamint 1 Aucma Sous Vide gépet, a Vegán kategória nyertese 1 Privileg grill, valamint hőlégkeveréses exkluzív kiadású mikrót és 1 Aucma Sous Vide gépet nyer.

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. A nyeremények utáni SZJA fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
A Kiíró a nyertes nevét a Fricska Szeged Facebook, illetve Instagram oldalán hozza nyilvánosságra a sorsolást követően.
A nyertest telefonon, üzenetben értesítjük a nyereményről és megkérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk üzenetben, ezután válasz üzenetben értesítjük a nyeremény átvételének részleteiről. A Nyertesnek az értesítést követő 2 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot a Kiíróval. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a nyeremény a tartalék nyertesre száll át. Kiíró 4 fő tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a
jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.

Egyéb rendelkezések:
A játékban kizárólag 16 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt.
Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemim ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény postai kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, amennyiben a nyeremény posta útján jut el a nyerteshez, a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért,
illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelenmódon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. A Játékos a Játékban való
részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, email címét, nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyereményátadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kiíró és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Adatfeldolgozó:
RealVega 4 Kft.
6726, Szeged Törökkanizsa utca 69. fszt.2

Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.
Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Kiíró Facebook-ot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti. A nyereményjátékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
Telefon: +36 30 567 3936
Email: africskaszeged@gmail.com
Szeged 2021.03.01
RealVega4 Kft.
Kiíró